Trồng rau thơm trong chậu


Đợt rồi đẩy bài trồng rau thơm trong chậu bạn cũng lôi 1 ít húng già về cắm. Sau 2 tuần thì bạn đã có 1 chậu húng, gừng,hành tím và …càng cua.

Đang cắm thêm 1 chậu quế, diếp cá nữa, không biết thế nào.

Quà cho ban công của một bạn ở xa vào chơi. Yêu bạn nhắm! 🙂

  • “I’m missing u” or “i’d like to jump ship”
      Advertisements